RZECZPOSPOLITA POLSKA

ponieważ każdy Polak zasługuje na prawdę!

Niezależne media

90% ankietowanych oczekuje od mediów niezależności od wpływów politycznych i komercyjnych.

Dogłębna analiza

78% respondentów wskazuje, że preferuje media, które oferują dogłębną analizę wiadomości, zamiast powierzchownego relacjonowania.

Ludzie stojący z najnowszymi informacjami i doniesieniami z Polski i Świata.

Lokalne wybory

72% Polaków uważa, że udział w lokalnych wyborach ma kluczowe znaczenie dla rozwoju ich wspólnot.

Lokalne wiadomości

65% respondentów deklaruje, że regularnie śledzi lokalne wiadomości, aby być na bieżąco z wydarzeniami w swoim regionie.

Opieka zdrowotna

58% obywateli uważa, że dostęp do opieki zdrowotnej w Polsce powinien być głównym priorytetem rządu.

Innowacje

83% ankietowanych jest zdania, że inwestycje w nowoczesne technologie medyczne mogą znacząco poprawić jakość usług zdrowotnych.

Sztuczna inteligencja

76% Polaków wierzy, że rozwój sztucznej inteligencji przyniesie więcej korzyści niż zagrożeń dla społeczeństwa.

Badania i rozwój

69% respondentów zgadza się, że Polska powinna zwiększyć swoje inwestycje w badania i rozwój w dziedzinie czystych technologii energetycznych.

Lokalne decyzje

49% mieszkańców Polski uważa, że ich głos ma realny wpływ na decyzje podejmowane przez lokalne władze.

Przejrzystość

80% badanych uważa, że przejrzystość działania instytucji publicznych jest niezadowalająca i wymaga znaczących zmian.

Ponieważ każdy Polak zasługuje na dobro.

Ponieważ każdy Polak zasługuje na prawdę.